EmilG

46 tekstów – auto­rem jest EmilG.

Nie żałuję, że tak bar­dzo roz­siałem się w Twoim sercu,
co­raz trud­niej Ci będzie mnie pozbierać... 

myśl
zebrała 214 fiszek • 25 lutego 2014, 18:11

Praw­dzi­wa przy­jaźń rodzi się powoli,
- fałszy­wa szyb­ko umiera... 

myśl dnia z 9 października 2014 roku
zebrała 221 fiszek • 1 lutego 2014, 19:29

Jak bar­dzo mu­si być nie­szczęśli­wy człowiek,
który z bra­ku miłości, mu­si szu­kać siebie w cudzym życiu
wie tyl­ko on sam.
---------------

Kochających - prze­pełniają naj­lep­sze uczu­cia - da­ry Bo­ga,
dla­te­go właśnie ci, uchy­lają nieba reszcie świata. Kochajmy. 

myśl
zebrała 237 fiszek • 2 lipca 2013, 19:33

Słab­sze­go - dob­ry człowiek wspiera siłą,
zły - niszczy pogardą. 

myśl
zebrała 236 fiszek • 10 marca 2013, 17:58

W morzu samotności
kąpie się pycha. 

myśl
zebrała 209 fiszek • 31 stycznia 2013, 19:31

Zam­knąłem dzwi mo­jego ser­ca na kłódkę, a miłość weszła przez furtkę. 

myśl
zebrała 215 fiszek • 4 listopada 2012, 22:40

Ser­ce po­wie­rzo­ne Bo­gu, zaw­sze jest uśmie­chnięte. 

myśl
zebrała 178 fiszek • 21 października 2012, 08:18

Bez­senną nocą,
Pier­si twoich maliny,
Sma­kuję rozkosz.

Odtwórz

de­dyko­wane mo­jej żonie 

haiku
zebrał 156 fiszek • 7 października 2012, 19:45

Zwiąż Aniołowi skrzydła, a siłą wiary wzleci. 

myśl
zebrała 135 fiszek • 24 września 2012, 07:20

Po­kora zbliża ser­ca, ale tyl­ko szczere.
Drwi­na drwi tyl­ko z tych, którzy drwią. 

myśl
zebrała 114 fiszek • 9 września 2012, 11:37
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

EmilG

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

12 listopada 2015, 19:13EmilG wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

2 listopada 2015, 18:27EmilG wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

25 października 2015, 22:21EmilG sko­men­to­wał tek­st Upiłem łyk ciebie

25 października 2015, 22:15EmilG wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

21 października 2015, 19:09EmilG sko­men­to­wał tek­st Szczęśliwy to człowiek, który [...]

21 października 2015, 19:06EmilG wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

14 października 2015, 20:27EmilG sko­men­to­wał tek­st Do­tykasz mo­je­go ser­ca­tak lek­ko [...]

14 października 2015, 19:46EmilG wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

17 września 2015, 19:07EmilG wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

13 sierpnia 2015, 18:31EmilG sko­men­to­wał tek­st Domysły